HACCP Regels

Elk bedrijf dat eet- of drinkwaren bereidt, verwerkt, vervoert of verhandelt moet haar werkwijze zodanig bewaken dat zij de veiligheid van het product kan garanderen. Het bewakingssysteem moet gebaseerd zijn op de HACCP regels. U moet de nieuwste Hygiënecode in huis hebben.

Qualityfirst heeft een hygiëne-expert in huis en komt vrijblijvend bij u langs om te kijken hoe u op de meest efficiente manier kan voldoende aan de hedendaagse HACCP regels.
Legionella

In het Waterleidingbesluit is een aantal stappen aangegeven die de eigenaar van een collectieve (leidingwater)installatie moet nemen. Douches (bijv. in hotels of sportinrichtingen), fonteinen en sauna's vallen onder deze regeling. Bij cafés en restaurants is de kans op het optreden van een legionellabesmetting te verwaarlozen. In de horeca is naast sportinrichtingen en sauna’s eigenlijk alleen de sector hotels een risicogroep.

HACCP Regels Quality first

Als u onder het waterleidingbesluit valt moet u er zorg voor dragen dat uw “water” deugdelijk is. Wat u in dat geval moet doen:

Een risico-inventarisatie van de warm- en koudwaterleidingen maken;
Als daaruit risico's tevoorschijn komen moet u een beheersplan opstellen.
Dit betekent dus schriftelijk bijhouden wat u doet om te controleren of er besmettingen zijn (bijvoorbeeld keteltemperatuur naar meer dan zestig graden, checken op een aantal tappunten in het hotel, kamers niet te lang leeg laten staan, dus rouleren en doorspoelen). U kunt de risico-inventarisatie laten doen door een extern bedrijf of zelf op basis van de nieuwe checklist van het Bedrijfschap Horeca en Catering. U moet ook aandacht aan het koud watersysteem schenken omdat uit de twee onderzoeken van VROM Inspectie is gebleken dat de besmettingen meestal in de koudwatersystemen zitten. Meet dus ook welke temperatuur dat heeft.